pracujbezbolu.pl

Przebieg badania

Telemedycyna jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata. Epidemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 wymusiła całkowitą zmianę myślenia również o rehabilitacji. Do tej pory rehabilitację kojarzono wyłącznie z bezpośrednim kontaktem pacjenta z fizjoterapeutą i z pracą manualną. Zaawansowane technologie IT, sztuczna inteligencja i szeroko pojęta digitalizacja, do niedawna dyskutowane głównie podczas konferencji i sympozjów o tematyce e-Health, stały się właśnie rzeczywistością i silnym bodźcem do poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań. 

Aplikację Digital Spine Diagnostic projektowałem z myślą o zastosowaniu jej w Medycynie Pracy. Pierwotnie aplikacja miała być narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji, przy planowaniu polityki zdrowotnej dużych grup pracowników w obrębie jednego zakładu pracy.  Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społeczeństwa, z myślą o pacjentach z bólem kręgosłupa, którzy nie mogą skorzystać z bezpośredniego kontaktu z fizjoterapeutą, nie tylko w obliczu pandemii, przekształciłem gotową aplikację do użytku indywidulanego. Po to, aby zmniejszyć strach i cierpienie wywołane bólem.

Aplikacja jest zwieńczeniem  wieloletnich badań i  20 lat praktyki klinicznej

Co daje nam wynik badania?

Aplikacja nie stawia diagnozy. Na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi, dokonuje „selekcji” objawów i informuje, w jaki sposób dalej i bezpiecznie postępować z bólem kręgosłupa.

 

Proces badania w aplikacji wzorowany jest na diagnostyce funkcjonalnej wykonywanej przez fizjoterapeutę (Diagnostic Triage) oraz doniesieniach naukowych i epidemiologicznych. Odpowiedzi udzielane przez pacjenta podczas badania poddawane są algorytmizacji. Ankieta samodzielnie prowadzi pacjenta przez badanie, pytając o najbardziej poważne patologie kręgosłupa tzw. „czerwone flagi” (jak np. potencjalne urazy, złamania, choroby o podłożu zapalnym lub nowotworowym oraz zespoły korzeniowe). Wychwycenie jakiegokolwiek ryzyka we wnioskach z badania powoduje wygenerowanie informacji o konieczności konsultacji z lekarzem.

 

W sytuacji, gdy bólowi kręgosłupa nie towarzyszą żadne niepokojące objawy, pacjent kwalifikowany jest do grupy niespecyficznych bólów kręgosłupa (Non-Specific Low Back Pain), które wg badań epidemiologicznych stanowią od 85 do 95 % dolegliwości bólowych kręgosłupa.

 

Ostatni etap badania to ocena intensywności i istotności odczuwanych dolegliwości bólowych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi budowany jest funkcjonalny wskaźnik bólu (Functional Pain Index – FPI). W zależności od wartości wskaźnika jak i udzielonych w badaniu odpowiedzi, aplikacja daje rekomendacje do skontaktowania się z fizjoterapeutą lub do bezpiecznego podjęcia samodzielnych działań fizjoprofilaktycznych, tj. dedykowanych ćwiczeń redukujących objawy bólowe kręgosłupa.

Po zakończonym badaniu pacjent otrzymuje indywidulany raport, który może przesłać do lekarza lub fizjoterapeuty. W raporcie ujęte jest podsumowanie badania i wskazanie kluczowych symptomów. We wnioskach z badania znajdują się również rekomendacje do dalszego postępowania, a wartość liczbowa i procentowa wskaźnika FPI, może posłużyć do oceny skuteczności wdrażanych procedur w kolejnych badaniach kontrolnych.

TOP